Yunanistan Kurumlar Vergisi

Yunanistan'da Kurumlar Vergisi - Gurbetçiler ve Yabancılar için Rehber

İçindekiler

Yunanistan’da Kurumlar Vergisi

Yunanistan’da bir şirket kurmayı planlıyorsanız, ödemeniz gereken uzun bir vergi listesine hazırlanmalısınız. Bu ülkedeki vergilendirme sistemi oldukça karmaşıktır ve kapsamlı bir anlayış kazanmak için yerel bir avukatın rehberliğine başvurmak gerekebilir.

Bu kılavuzda, en önemli vergi kategorileri ve politikalarına kısa bir genel bakış sunarak, hangilerinin özel durumunuz için geçerli olabileceğini belirlemenize olanak tanıyacağız.

Yunanistan'da Kurumlar Vergisi

Vergi Kaçakçılığını Önlemeye Yönelik Kurallar

Vergiden kaçınma, Yunan hükümeti için büyük bir endişe kaynağı olarak ortaya çıkmış ve ulusal düzeyde dikkatleri üzerine çekmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde, Yunanistan ‘da yılda yaklaşık 30 milyar Euro tespit edilemiyor. Son on yılda ülkenin kayıt dışı ekonomisi endişe verici bir hızla büyüyerek İtalya’yı bile geride bıraktı ve sadece birkaç Doğu Avrupa ülkesi ile Malta‘nın gerisinde kaldı.

Bu acil sorun karşısında hükümet vergi kaçakçılığıyla mücadele için adımlar atmıştır. Gelir Vergisi Kanunu, vergi hesaplama sürecinde vergi kaçırmaya yönelik düzenlemelerin yasal olarak reddedilmesine olanak tanıyan revizyonlardan geçmiştir. Ayrıca hükümet, aşağıda özetlenenler de dahil olmak üzere çeşitli kaçakçılıkla mücadele tedbirlerini uygulamaya koymuştur:

1. Kontrol Edilen Yabancı Şirketler

Yabancı bir şirkete ait bir iştirakin dağıtılmamış tüm temettüleri ve diğer pasif gelirleri, ana hissedarın Yunanistan’da mukim olması şartıyla vergiye tabidir. Ancak, aşağıdaki koşulları karşılaması halinde belirli bir şirket için bu kuralın bir istisnası vardır:

 • Avrupa Birliği üyesi bir ülkede kayıtlıdır.
 • CFC yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre tanımlandığı üzere, ülkede önemli miktarda ekonomik faaliyette bulunmaktadır.

2. İnce Kapitalizasyon

Borç faizi ve borcun türü artık vergiden muaf değildir. Örneğin, net faiz giderinin 3 milyon Euro’yu aşması halinde, indirilebilecek tutarın şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi karının %30’unu aşmaması gerekir.

3. Transfer Fiyatlandırması

Bu terim, ulusal sınırlar arasında veya ortak mülkiyet altındaki şirketler arasında transfer edilen mallar için özel fiyatlandırma uygulamalarını ifade eder. Yunanistan, OECD’nin çok uluslu şirketlere (ÇUŞ) yönelik fiyatlandırma kılavuzunu uygulayan AB üyesi ülkelerin çoğunluğuna katıldı.

Bu politikalar, mülkler, varlıklar, krediler ve hizmetler de dahil olmak üzere çok çeşitli devredilebilir mallar için geçerlidir. Genel olarak, bu tür durumlarda, vergiye tabi geliriniz, yabancı bir iştirakten satın alınan bir emtia için daha düşük bir fiyat belirlenerek artırılacaktır. Ayrıca, yabancı iştirakin Yunanistan’da marka adını kullanması için daha yüksek bir telif ücreti uygulanabilir.

Ayrıca, yıllık toplam geliri 0,75 milyar avroyu aşan çok uluslu şirketlerin, Baz Erozyonu ve Kâr Kaydırma Politikasının 13. Maddesi uyarınca ülkeden ülkeye raporlama yükümlülüklerine tabi olduğunu belirtmek önemlidir.

Bu transfer fiyatlandırması politikalarına, diğerleriyle birlikte, standart yasal itiraz ve yeniden değerlendirme ilke ve usulleri uyarınca mahkemede itiraz edilebileceğini lütfen unutmayın.

4. Çıkış Vergilendirmesi

Yabancı bir şirketin Yunanistan’daki iştirakine, Bağımsız Kamu Gelirleri Otoritesinin bu varlıkları vergilendirmesini engelleyecek şekilde varlıklarını devretmesi halinde, devrin yapıldığı yıl için yavru şirketin kurumlar vergisi esas alınarak sabit bir çıkış vergisi hesaplanır. Genel olarak bu çıkış vergisi, söz konusu varlıkların vergiye tabi değerinin piyasa değerinden çıkarılmasıyla belirlenir. Bu, vergilendirme sürecinde hem açıklık hem de adalet sağlar.

5. Vergi Kaybı Sınırlamaları

Ayrıca, bir tüzel kişilikteki oy veya hisse oranının cari mali yılda %33’ten fazla artması veya bir tüzel kişiliğin bir önceki mali yıldaki cirosunun yarısını aşan değişiklikler yapılması halinde vergi zararları ileriye taşınamaz.

Yunanistan'da Kurumlar Vergisi Çifte Vergilendirme

Çifte Vergilendirme

İkamet ettiğiniz ülkeden farklı bir ülkede şirket kurduğunuzda, her iki ülke de gelirinize vergi uygulayabilir. Çifte vergilendirme, doğrudan yabancı yatırımlar için önemli bir zorluk teşkil etmektedir.

Bununla birlikte, birçok ülke, hangi ülkenin vergiyi talep etme hakkına sahip olduğunu belirlemek için birbirleriyle anlaşmalar yaparak iki kez ödeme yapmak zorunda kalmamanızı sağlar. Bu, potansiyel mali etkiyi hafifletir ve uluslararası iş girişimlerini teşvik eder.

Halihazırda Yunanistan dünya genelinde yaklaşık 60 ülke ile çifte vergilendirme anlaşması yapmıştır. Bu anlaşmalar aşağıdaki tabloda kapsamlı bir şekilde listelenmiştir:

Avrupa

Avusturya, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Norveç, Hollanda, Polonya, Portekiz, RF, Romanya, San Marino, Sırbistan, İsveç, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık, Ukrayna

Asya

Azerbaycan, Ermenistan, Çin, Gürcistan, İsrail, Hindistan, Kuveyt, Katar, Güney Kore, Suudi Arabistan, Türkiye, BAE, Özbekistan

Afrika

Mısır, RSA, Fas, Tunus

Amerika Kıtası

Meksika, Kanada, ABD

Gelir verginizi hangi ülkenin talep edeceğini belirlemek için avukatınızdan rehberlik almanız tavsiye edilir. Anlaşmaların sadece gelir vergisini değil, aynı zamanda CGT ve belirli stopaj vergilerini de kapsadığını belirtmek önemlidir.

Yerleşiklik Durumu

Bu konuda göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli faktör de Yunanistan’da vergi mükellefi olup olmadığınızdır. Basitçe söylemek gerekirse, ülkede yılın yarısından fazlasını geçirirseniz, vergi mukimi olursunuz. Aksi takdirde, yabancı geliriniz için vergi ödemekten muaf olursunuz. Ancak, Yunanistan’da bir şirket kurarsanız, bu tüzel kişilik otomatik olarak daimi ikamet sahibi olacaktır.

Şirketinizin merkezi yurtdışında kayıtlıysa veya çevrimiçi kayıtlı bir şirketse, potansiyel olarak vergi ikametgahı hükümlerinden yararlanabilirsiniz. Esasen, kullanabileceğiniz üç seçenek vardır:

 1. Şirketiniz bir Yunan kuruluşuysa veya Yunanistan’da yılda 183 günden fazla zaman geçiriyorsanız (veya her ikisi de), kurumlar vergisi ve diğer geçerli vergilerin tamamına tabi olacaksınız.
 2. Şirketiniz bir Yunan kuruluşu değilse ancak Yunanistan’da yılda 183 günden fazla zaman geçiriyorsanız, şirketten elde ettiğiniz kar yabancı gelir olarak kabul edilecek ve kurumlar vergisinden muaf tutulacaksınız. Ancak, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi yurtdışı geliriniz üzerinden gelir vergisi ödemeniz gerekecektir (Euro cinsinden aylık gelir).

Gelir

100.000 Avronun üzerinde

€60,000- €100,000

€40,000- €60,000

€32,000- €40,000

€26,000- €32,000

€22,000- €26,000

€16,000-€22,000

€12,000-€16,000

12.000 €’nun altında

Vergi

45%

40%

38%

36%

32%

26%

24%

18%

N/A

 1. Şirketiniz Yunanistan’da kayıtlı değilse ve ülkede yılda 183 günden az zaman geçiriyorsanız, vergi kaçırdığınız tespit edilmediği sürece hem kurumlar hem de gelir vergisinden muaf olabilirsiniz. Bununla birlikte, özel durumunuz için geçerli olan diğer vergilerden yine de sorumlu olabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi

Yunanistan, 2022 yılından bu yana, her tür tüzel kişilik için geçerli olmak üzere, kurumlar vergisi oranlarında %24’ten %22’ye bir indirim uygulamıştır. Bununla birlikte, özellikle finans sektöründeki bazı şirketlerin hala %29 vergi oranına tabi olduğunu belirtmek gerekir.

Ayrıca, ortalama oran %15 civarında kalmasına rağmen, sermaye kazancı vergilerinde azami %22’lik bir oranla ayarlamalar yapılmıştır. Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, aşağıdaki tabloda da gösterildiği üzere, Yunanistan vergi politikaları açısından olumlu bir konum sergilemektedir. Bu da Yunanistan’ın rekabetçi bir iş ortamı yaratma konusundaki kararlılığını göstermektedir:

Eyalet

CGT

Eyalet

CGT

Yunanistan

15%

Lihtenştayn

17%

İrlanda

33%

Finlandiya

15%

Avusturya

30%

BIRLEŞIK KRALLIK

28%

Malta

12%

Makedonya

10%

İtalya

0%

Karadağ

9%

Kıbrıs

20%

Hollanda

1.6%

İspanya

19%

Norveç

24%

Stopaj Vergileri

Aşağıdaki tablo, referansınız için geçerli olabilecek standart stopaj vergilerini göstermektedir:

Teknik Projeler & Telif Hakları

20%

Yönetim hizmetleri

3%

Temettüler ve Devlet Tahvilleri

5%

İlgi Alanları

15%

Emlak Vergisi

Yunanistan’da işletmenize ev sahipliği yapmak için ticari mülk edinirken, ilgili aşamalı emlak vergisine dikkat etmek önemlidir. Emlak vergisi oranları aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir. Ancak, mülkün 5 yıl boyunca sahibi olduysanız, vergilendirilebilir tutar 25.000 € azalacaktır. İçiniz rahat olsun, bu bilgiler emlak yatırımınızla ilgili bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır.

Vergilendirilebilir Değer

2.000.000 Avro’nun üzerinde

€2,000,000

€500,000

€400,000

€300,000

€200,000

200.000 €’nun altında

Vergi

1.15%

1.10%

0.35%

0.25%

0.15%

0.10%

N/A

Satın alma işlemi için KDV uygulanmadığı sürece, satın alma işleminin bir parçası olarak %3,09’luk tek bir emlak devir vergisi ödemeniz gerekeceğini lütfen unutmayın.

Vergi İndirimleri ve Muafiyetleri

Birçok Batı Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD ve Kanada’ya benzer şekilde Yunanistan da belirli durumlarda vergi indirimleri (genellikle %15 civarında) veya tam muafiyetler sunmaktadır. Bu, aşağıdaki senaryolarda vergi indirimlerinden yararlanabileceğiniz anlamına gelir:Son Söz

 1. Zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri
 2. Dini, eğitimsel, tıbbi ve diğer kamu kuruluşlarına yapılan hayırsever bağışlar
 3. Yunanistan emlak piyasasında ilk konut alımınız için ipotek almak
 4. Yunanistan’da birinci sınıf bir konut için tamamen ödenmiş bir kira sözleşmesi kiralamak

Ayrıca, vergilendirmeden belirli muafiyetler de uygulanmaktadır:

 1. Malların uluslararası nakliyesinden elde edilen karlar
 2. Herhangi bir Yunan şirketinden alınan temettüler
 3. Atina Menkul Kıymetler Borsası’ndaki satışlardan elde edilen gelir
 4. Ülke içinde siz ve aile üyeleriniz arasında bir ticari işletmenin devrinden kaynaklanan sermaye kazançları.

Bu vergi avantajlarından yararlanmak suretiyle Yunanistan, orijinal metnin temel anlamını korurken çeşitli finansal faaliyetler için cazip teşvikler sağlamaktadır.

Son Düşünceler

Amacımız, yerleşikler, yabancılar ve gurbetçiler için önem ve miktar açısından en önemli vergileri vurgulamaktı. KDV ve muhtemelen kira gelir vergisi gibi ek vergiler uygulanabilir. Ayrıca, bu vergiler sizin özel koşullarınıza göre değişecektir. Bu nedenle, Yunanistan’daki ticari faaliyetleriniz için en avantajlı ve uygun maliyetli vergi düzenlemesini güvence altına almanızı sağlamak için avukatınıza danışmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Greece Visa Homes, Yunanistan Altın Vizesi almak isteyen bireylere kişiselleştirilmiş rehberlik sunan güvenilir bir yatırım danışmanlığı şirketidir. Yunanistan’daki hukuk uzmanlarından oluşan ekibimiz, gayrimenkul ve yatırım fonu ediniminde sorunsuz ve şeffaf bir yolculuk sağlar.

Sorularınız veya daha fazla yardım için bilgili ekip üyelerimize ulaşmaktan çekinmeyin.

İLETİŞİM

Bir Cevap Yazın

Get in Touch

Greece & EU Citizenship by Investment

İletişime Geçin

Yunanistan & Yatırım Yoluyla AB Vatandaşlığı

%d