Yunanistan’da Vergiler

Gurbetçiler ve Yabancılar için Yunanistan'da Vergiler

İçindekiler

Yunanistan’da gelir vergileri artan oranlıdır, yani geliriniz arttıkça vergi oranı da artar. İster çalışan ister serbest meslek sahibi olun, ikamet durumunuza göre bireysel geliriniz üzerinden vergi ödemeniz gerekir. Daimi ikamet edenler, ister Yunanistan’dan ister dünyanın başka bir yerinden olsun, gelirlerinin kaynağına göre vergilendirilecektir.

Yunanistan’da ikamet etmeyenlerin yalnızca Yunanistan’da kazandıkları bireysel gelirleri üzerinden vergi ödemeleri gerekmektedir. Evliyseniz, ayrı ayrı vergilendirilirsiniz, ancak bazı potansiyel ayarlamalar olabilir. AB üyesi bir ülkede ikamet edenler için, kişisel gelirinizin %90’ı Yunanistan’dan geliyorsa, çeşitli kesinti ve kredilere hak kazanabilirsiniz.

Yunanistan'da Vergiler

Aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılıyorsanız Yunanistan’da vergi ödemekle yükümlüsünüz:

 • Yunanistan’da daimi ikametiniz var.
 • Herhangi bir takvim yılı içinde Yunanistan’da 183 günden fazla zaman geçirdiyseniz.
 • Yunanistan’da çalışıyor veya profesyonel faaliyetlerde bulunuyorsunuz.
 • Yunanistan’da bir işiniz veya yatırımınız var.
 • Maaş, serbest meslek, emekli maaşı, nafaka veya tarımsal faaliyetlerden elde ettiğiniz yıllık geliriniz 3.000 €’yu aşıyor.

Yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra, aşağıdaki durumlarda da Yunanistan’da vergi ödemeniz gerekir:

 • Yunanistan’da bir arabanız, motosikletiniz, tekneniz veya uçağınız var.
 • Yunanistan’da mülk sahibisiniz.
 • Yunanistan’da bir limited şirketin ortağısınız.
 • Yunanistan’da bir bina satın alıyor veya inşa ediyorsunuz.
 • Yunanistan’da bir mülk veya arazi kiralayarak gelir elde edersiniz.
 • Yunanistan’da 25 m2’den büyük bir yüzme havuzuna sahipsiniz.

Yurt dışında ikamet eden veya etmeyenler için vergiler, Çifte Vergilendirme Anlaşmaları sayesinde yalnızca Yunanistan’da elde edilen gelirler için geçerlidir. Bu konuya ilişkin ek bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yunanistan’da Vergi Türleri

Bunlar dört farklı Yunan vergisi türüdür:

 • Gelir vergisi,
 • Sermaye vergisi (veraset vergisi, piyango kazançları üzerinden alınan vergi ve gayrimenkullerin devri üzerinden alınan vergi)
 • Sosyal güvenlik vergisi,
 • Ülkedeki hizmet ve ürünlere uygulanan KDV (Katma Değer Vergisi).

Yunanistan’da Gelir Vergisi

Yunanistan’da işverenler, çalışanlarının aylık ücretlerinden vergi ve ulusal sigorta katkı paylarını kesmekle yükümlüdür.

Sosyal güvenlik söz konusu olduğunda, işverenler maaşın %25,06’sına katkıda bulunurken, çalışanlar %16’sına katkıda bulunmaktadır.

Öte yandan, Yunanistan’da serbest meslek sahibiyseniz, kişisel gelir verginiz için yıllık bir raporda mutabık kalınacak olan avans ödemeleri yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, serbest meslek sahibi bir birey olarak, kişisel gelirinizden kendi sosyal güvenlik primlerinizi ödemekten sorumlusunuz. Bu katkılar işsizlik, emeklilik ve sağlık sigortasını kapsamaktadır.

Yunanistan’da vergilendirilebilir gelir, istihdam gelirini, mesleki geliri ve yatırım gelirini içerir.

Yunanistan’daki gelir kaynakları gayrimenkulleri, finansal araçları, maaşlı hizmetleri, ticari faaliyetleri, mobil değerleri, tarımsal faaliyetleri, profesyonellerin hizmetlerini ve diğer tüm kaynakları kapsamaktadır.

Yunanistan'da Vergi Rejimi

Yunanistan’da Vergi Oranları

Aşağıda 2023 yılı için Yunanistan’daki vergi oranları yer almaktadır. Geçerli oranları bulmak için verilen tablolara bir göz atın:

Yunanistan İstihdam ve Emeklilik Gelirleri Üzerinden Alınan Gelir Vergisi (2023)
€ cinsinden Vergilendirilebilir Gelir Vergi Oranı
10.000 Avro’ya kadar 9%
€10,000 – €20,000 20.000 € üzerinde %22
€20,000 – €30,000 28’i 30.000 €’nun üzerinde
€30,000 – €40,000 36’sı 30.000 €’nun üzerinde
40.000 Avronun üzerinde 40.000 € üzerindeki tüm gelirler üzerinden %44
Yunanistan’ın İş ve Meslek Gelirleri Üzerindeki Gelir Vergisi (2023)
€ cinsinden Vergilendirilebilir Gelir Vergi Oranı
10.000 Avro’ya kadar 9%
€10,000 – €20,000 20.000 € üzerinde %22
€20,000 – €30,000 28’i 30.000 €’nun üzerinde
€30,000 – €40,000 36’sı 30.000 €’nun üzerinde
40.000 Avronun üzerinde 40.000 € üzerindeki tüm gelirler üzerinden %44
Yunanistan’da Emlak Üzerinden Alınan Gelir Vergisi (2023)
Vergilendirilebilir Gelir (Euro) Vergi Oranı
12.000 €’ya kadar 15%
€12,000 – €35,000 12.000 € üzerinde %35
35.000 Avronun üzerinde 35.000 € üzerindeki tüm gelirler üzerinden %45
Yunanistan’ın Sermaye Gelirleri (Temettüler, Telif Hakları, Faizler, Gayrimenkuller)
Sermaye geliri Vergi Oranı
Temettüler 10%
Faiz 15%
Telif Ücretleri 20%

Greece Visa Homes olarak, Yunanistan’da mülk edinmek isteyen dünya çapındaki yatırımcılara ve ailelere yardımcı oluyoruz.

Bize ulaşın ve Yunanistan’da mülk edinme ve ilgili vergi yükümlülükleri ile ilgili sorularınızı yanıtlayabilecek bilgili danışmanlarımıza danışın.

İLETİŞİM

Sermaye Kazancı Vergisi

Bireyler için, bir gayrimenkulün satışından sermaye kazancı elde edildiğinde, bu kazanç %15’lik sabit bir vergi oranına tabidir. Öte yandan, şirketler için sermaye kazancı normal gelirle birleştirilir ve normal gelir için geçerli oran üzerinden vergilendirilir.

Dom Dışı Vergi Rejimi

Dom olmayan vergi rejimi kapsamında, yüksek net değere sahip bireyler (HNWI’ler) vergi ikametgahlarını Yunanistan‘a taşıyarak belirli avantajlardan yararlanabilirler. Bu kurala göre, yatırımcıların dünya çapındaki toplam yurtdışı varlıkları ne olursa olsun, yıllık 100.000 Avro tutarında sabit bir vergi ödemeleri gerekmektedir. Bu rejim en fazla 15 mali yıl için geçerlidir. Aşağıdaki kriterler karşılanmalıdır:

 1. Vergi mukimliğinizi Yunanistan’a transfer etmeden önce, son sekiz yılın yedisinde Yunanistan’da vergi mukimi olmamanız gerekmektedir.
 2. Gayrimenkule, devredilebilir menkul kıymetlere, işletmeye en az 500.000 € yatırım yaptığınıza dair kanıt sunmalısınız,
 3. veya Yunanistan’daki tüzel kişiliklerdeki hisseler. Hisselerin çoğunluğuna sahip olduğunuz sürece, yatırımı bir tüzel kişinin yapmış olmasına izin verilebilir.
 4. Yatırım, 12 Aralık 2019 tarihinde HNWI’ler için dom olmayan vergi rejiminin uygulanması ile başvurunuzu gönderdikten sonraki üç yıl arasında yapılmalıdır.

Bu sabit vergiyi ödeyerek, yurtdışında kazanılan gelirle ilgili diğer vergi yükümlülüklerinden kurtulacak ve Yunanistan dışında bulunan mülkler için veraset veya intikal vergilerinden de muaf olacaksınız.

Vergiler Yunanistan Tarihleri

Raporlama ve Ödeme için Önemli Tarihler

Yunanistan’da mali yıl, her takvim yılının 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar olan süreyi kapsar. Ancak, vergiler bir sonraki mali yılda uygulanır.

Bu nedenle vergi yılı, gelirin elde edildiği yıldan sonra gelen yıldır. Vergi beyannameleri, vergi yılının bitimini takip eden 2 Mart tarihine kadar verilmelidir. Yalnızca ücretlerden gelir elde eden bir bireyseniz, yıllık beyanname vermeniz gerekmez. Bunun yerine, işvereniniz vergiyi kazancınızdan keser ve aylık olarak vergi dairesine gönderir.

Benzer şekilde, şirketlerin üç ayda bir avans ödemesi yapması gerekmektedir. Öte yandan, serbest meslek sahibiyseniz, her üç aylık dönemin sonunda ve yıl sonunda olmak üzere yılda beş kez vergi beyannamesi vermeniz gerekir.

Yunanistan’ın Çifte Vergilendirme Anlaşması

Bireyler yabancı ülkelerde yatırım yaptıklarında “çifte vergilendirme” olarak bilinen bir sorunla karşılaşabilirler. Bu durum, hem kaynak hem de ikamet ülkelerinin aynı gelire vergi uyguladığı durumlarda ortaya çıkar. Bu sorunu çözmek için Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması adı verilen bir çözüm mevcuttur. Bu anlaşma, iki ülkenin birbiriyle kurabileceği ikili bir anlaşma niteliğindedir. Amacı, aynı gelir üzerinden çifte vergilendirme yapılmasını önlemektir. Bu anlaşma kapsamında, ilgili ülkeler karşılıklı olarak hangisinin geliri vergilendireceğini belirler.

Çifte Vergilendirme Anlaşması Yunanistan’da Ne Anlama Geliyor?

İkiden fazla devlet gelir üzerinden vergi almak istediğinde, ikamet edilen devlet çifte vergilendirme konusunu ele almalıdır. Bu, muafiyet yöntemi veya kredi yöntemiyle gerçekleştirilebilir.

Muafiyet yöntemine göre, kaynağın bulunduğu devlette vergilendirilebilen gelir, ikamet edilen devlette vergiden muaftır. Öte yandan, kredi yöntemi, kaynak devlette vergilendirilebilen gelirin ikamet edilen devlette vergiye tabi tutulmasını gerektirmektedir. Ancak, kaynak devlet tarafından uygulanan herhangi bir vergi, ikamet edilen devlet tarafından bu gelir için uygulanan vergiden düşülür.

Çifte vergilendirmeyi önlemek, muafiyet ve vergi indirimi sağlamak için Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması devreye girmektedir. Bu anlaşma, faiz, telif hakları, temettüler, sermaye kazançları ve diğerleri gibi belirli gelirlerin muafiyetlerden veya indirimli vergilerden yararlanmasını sağlar.

Belirli bir gelirin Yunan Gelir Vergisi Yönetmeliği kapsamında vergiye tabi olduğu, ancak bir Vergilendirme Anlaşması kapsamında muafiyet veya indirimli vergi olduğu durumlarda, gelir Vergilendirme Anlaşması hükümlerine göre vergilendirilecektir.

Yunanistan dünya çapında çok sayıda ülke ile gelir ve sermayeyi kapsayan Çifte Vergilendirme Anlaşmaları imzalamıştır.

Bu ülkeler arasında Arnavutluk, Avusturya, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Estonya, Fransa, Finlandiya, Almanya, Gürcistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, Hindistan, İsrail, İtalya, Kore, Kuveyt, Litvanya, Letonya bulunmaktadır, Lüksemburg, Fas, Malta, Moldova, Meksika, Hollanda, Norveç, Portekiz, Polonya, Katar, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, San Marino, Sırbistan, Slovenya, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Özbekistan.

Ayrıca, Yunanistan’ın İtalya, Almanya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri ile mülkler, miraslar ve hediyeler konusunda anlaşmaları bulunmaktadır.

Yunanistan’da Vergiler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yunanistan’da ikamet etmeyen biri olarak nasıl vergi beyannamesi verebilirsiniz?

Yurt dışında yerleşik kişiler, vergi beyannamelerini Atina’daki Yunanistan’da Yerleşik Olmayanlar Vergi Dairesine sunacak bir vergi temsilcisi atayarak sunabilirler. Vergi mükellefinin Yunan kaynaklı gelire sahip olması ve vergi temsilcisinin Atina’da yerleşik olması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

Yunanistan’da vergi iadesi son ödeme tarihi nedir?

Bireysel gelir vergisi beyannameleri, Yunanistan’da gelirin elde edildiği yılı takip eden 30 Haziran tarihine kadar verilmelidir.

Yunanistan’da vergi yılı ne zamandır?

Yunanistan’da vergi yılı 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındadır. Ancak, yıllık gelire ilişkin vergi beyannamelerinin bildirilmesi için son tarihin bir sonraki yılın 30 Haziran’ından önce olduğunu unutmamak önemlidir.

Yunanistan’da Katma Değer Vergisi (KDV) oranı nedir?

Yunanistan’da standart KDV oranı %24’tür, ancak belirli hizmetler için bazı indirimli oranlar mevcuttur.

Yunanistan’da kişisel gelir vergisi oranı nedir?

Yunanistan’da kişisel gelir vergisi oranı artan oranlıdır ve %9 ile %44 arasında değişmektedir.

AB’den gelen yatırımcıların Yunanistan’da vergi ödemesi gerekiyor mu?

Genel olarak, evet. Bununla birlikte, bir Avrupa Birliği ülkesinden bir bireyseniz ve gelirinizin %90’ı Yunanistan’dan kaynaklanıyorsa veya vergilendirilebilir geliriniz çok düşükse, kesinti veya vergi indirimi almaya hak kazanabilirsiniz.

Birleşik Krallık’tan gelen yatırımcıların Yunanistan’da vergi ödemesi gerekiyor mu?

Yunanistan’ın Birleşik Krallık ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) bulunmaktadır ve bu anlaşma belirli kazanç ve gelirler için muafiyet veya vergi indirimi sağlayabilir. İki ülke arasındaki anlaşmanın spesifik detaylarının gözden geçirilmesi tavsiye edilir.

Bir Cevap Yazın

Get in Touch

Greece & EU Citizenship by Investment

İletişime Geçin

Yunanistan & Yatırım Yoluyla AB Vatandaşlığı

%d blogcu bunu beğendi: